• senator@hraba.cz

Co si nejraději odnášíte z hudebních festivalů? Skvělé zážitky, nebo pytel plný účtenek?

Pozměňovací návrh, který vyjme z povinnosti evidovat tržby provozovatele hudebních festivalů, podávám hlavně z toho důvodu, že tato nová povinnost by zatížila provozovatele zbytečnými povinostmi a nadměrnými náklady - pro některé by mohly být i likvidační.

Když se podívám na samotný cíl projektu elektronické evidence tržeb, tak vláda chtěla, aby se zvýšil objem vybraných daní. Vybere pak stát na daních více peněz, když se kulturní akce nebudou konat, protože právě povinnost evidence tržeb donutí provozovatele těchto akcí je přestat v budoucnu pořádat? To asi těžko, takže dopad uvalení povinností by měl spíše opačný efekt.

Nejen ze svého okolí vím, jak organizace takových festivalů bývá nejen finančně, ale i lidsky náročná. A proto by stát neměl provozovatelům přidávat další naprosto zbytečné povinnosti.

Samozřejmě trvám na tom, že by se celá EET měla zrušit, ale pokud návrh na její zrušení neprojde, budu trvat na tom, aby i příští festivalové léto bylo bezúčtenkové.

Z důvodové zprávy:

Evidence tržeb dle požadavků zákona je v prostředí kulturních festivalů extrémně nákladná a technicky náročná. Hudební festivaly většinou probíhají v místech, která nedisponují žádnou, nebo jen velmi omezenou infrastrukturou. Během krátké doby svého konání také musí v rámci prodejních míst obsloužit tisíce až desetitisíce osob, čemuž odpovídá množství potřebných pokladen a dalšího vybavení.

Během svého provozu kulturní festivaly realizují tržby z prodeje nápojového občerstvení,

upomínkových předmětů a z prodeje služeb pro návštěvníky - tyto příjmy představují

důležitou součást příjmů kulturních festivalů společně s prodejem vstupenek a příjmy od

sponzorů a partnerů. Uvalením povinnosti evidovat tržby by došlo k zásadnímu snížení příjmů kulturních festivalů právě v příjmové kategorii prodeje na místě. Výše nákladů spojených se splněním povinností evidovat tržby by totiž dosahovala až 20% výše těchto tržeb. V důsledku toho by došlo k zásadnímu snížení příjmu kulturního festivalu, které by se muselo nutně projevit. V některých případech zvýšením vstupného, tudíž snížení dostupnosti kulturní nabídky, v jiných případech pak omezením investic do programu kulturního festivalu, tudíž snížení kvality kulturní nabídky.

Provozovatelé festivalů by byli neúměrně zatíženi oproti všem ostatním podnikatelským oborům. To navíc v oboru, který rozhodně nepatří k významně ziskovým a tím pádem v něm ani nevznikají významnější daňové povinnosti.

Zatímco v ostatních oborech činí náklady spojené s EET maximálně desetiny procenta z realizované tržby, u festivalů je to až 20%. Tento nepoměr je jasným důvodem pro vynětí kulturních festivalů z povinnosti evidovat tržby.

Vysoké náklady, které by plnění povinnosti evidovat tržby kulturním festivalům přineslo, může v důsledku znamenat zánik celé řady menších festivalů, které si zkrátka nebudou moci dovolit vynaložit tyto prostředky. Nutno také připomenout, že kulturní festivaly nejsou činností, která by byla zásadním způsobem zisková. Zároveň se jedná o podnikání vysoce rizikové. Například pouhá nepřízeň počasí může znamenat propad návštěvnosti festivalu v řádu desítek procent.