• senator@hraba.cz

Ministerstvo školství stále trvá na klasickém způsobu konání letošních maturit. Umožňuje to v březnu zrychleně přijatý zákon počítající s konáním maturit v případě, že bude obnovena výuka a přítomnost žáků ve školách. Ta však plošně nenastane. V tom vidím velký problém a vidím zde možnost mnoha soudních sporů.

Skutečné obnovení výuky na středních školách nenastane – ministerstvo pouze vytvořilo fikci tím, že se školy otevřou pouze studentům posledních ročníků. O takové možnosti ale zákon nehovoří. Tím ministerstvo obchází vlastní zákon a otevírá cestu k řadě soudních sporů.

Studenti se nesmí stát oběťmi alibismu a nečinnosti ministerstva školství. Poslední, co studenti a jejich rodiče teď potřebují, jsou soudní spory, či dokonce právní zpochybňování jejich zkoušek.

Řešení je přitom jednoduché. Vezměme si příklad třeba ze Slovenska, kde udělí maturitní vysvědčení na základě průměrů známek v posledních ročnících. A to i proto, aby nebyli čeští studenti v nevýhodě oproti svým budoucím slovenským spolužákům na našich vysokých školách. Pro takové řešení stačilo, aby ministerstvo nepokračovalo ve hře na nástup do škol, který stejně fakticky nenastane.

Další Pandořinou skříňkou jsou přijímací zkoušky na střední školy, kde zákon uvádí nemožnost odvolacího řízení. Soudní přezkum ale zakázat nelze. Neúspěšným uchazečům o střední školy nezbyde než se soudit – třeba jen o nesprávně opravenou odpověď na otázku v přijímačkách, která je poškodila.

Co znamená „slovenský model maturit“? Maturitní vysvědčení bude studentům uděleno na základě průměru známek z posledních vysvědčení z daných předmětů. Studenti, kteří s tímto nesouhlasí, mohou požádat o konání klasické maturitní zkoušky, která může proběhnout třeba i online.