• senator@hraba.cz

Gang lupičů má ve středních Čechách za poslední měsíce na svědomí až 120 vykradených domů a zdá se, že je i policie na jejich dopadení krátká. Lidé se často bojí proti lupičům ve vlastních domech zasáhnout kvůli obavám, aby nebyli sami trestně stíháni.

Je třeba začít jednat

Chystám proto předložit novelu trestního zákona, která má posílit práva obyvatel při efektivní obraně proti lupičům, a otevřít nad tímto návrhem debatu v Parlamentu. Musíme totiž do budoucna posílit právní postavení lidí ochotných aktivně bránit sebe, svůj domov, své blízké, protože pouze bezprostřední reakce na takové útoky je účinná a působí i preventivně. Nyní mají lupiči domnělý pocit beztrestnosti nejen proto, že je složité pro policii tyto lupiče dopadnout, ale i kvůli tomu, že občan nemá nyní efektivní zákonnou možnost obrany svého domova.

Nastal čas na nepopulistickou a seriózní diskusi o podrobnější úpravě nutné obrany, včetně promítnutí zásady MŮJ DŮM, MŮJ HRAD do našeho právního řádu.

Nechci, aby ti, kdo brání sebe a svůj majetek, byli posléze popotahováni nebo dokonce trestáni. Představa, že může útočník v domě narazit na člověka připraveného po právu a efektivně bránit svůj domov, sebe, své blízké, je může od útoku odradit. Na rozdíl od současností. Inspiruji se i na Slovensku, kde tento princip platí. Dále v Německu, Švédsku a nově i v Itálii. V novele nesmí chybět výslovné ustanovení, podle kterého je vyloučena protiprávnost použití zbraně na obranu života, zdraví nebo majetku přímo v obydlí za podmínky, že pachatel neoprávněně vniknul do obydlí nebo v něm neoprávněně setrval, a nejedná se současně o nutnou obranu. Zároveň je nutné definovat, že se nesmí jednat o úmyslné zabití, tedy aby nedocházelo k možnému zneužití.

Nová úprava musí přinést ale i přesnější definici nepřiměřenosti obrany proti útoku, tedy výslovným stanovením, že musí jít o zcela zjevnou nepřiměřenost zejména ke způsobu úroku, jeho místu a času, okolnostem vztahujícím se k osobě útočníka nebo k osobě obránce. Úprava by měla obsahovat i ustanovení, že ten, kdo odvrací útok nepřiměřeným způsobem, nebude trestně odpovědný, pokud jednal v silném rozrušení způsobeném útokem, zejména v důsledku zmatku, strachu nebo leknutí.

Jsem rád, že tento návrh má podporu i starostů obcí, které mají s gangem lupičů zkušenosti. „Pokud někdo vstupuje do cizího domu páchat trestnou činnost, měl by vědět, že jeho majitel může svůj majetek po právu bránit a pachatel tak může přijít k újmě na zdraví. Možná by si to řada zlodějů dvakrát rozmyslela,“ řekl při mé návštěvě starosta Jesenice Pavel Smutný, se kterým jsem návrh probíral.