• senator@hraba.cz

Senátor Zdeněk Hraba (STAN) v lednu avizoval záměr předložit návrh zákona s cílem posílit práva osob napadených přímo ve svých obydlích. Mimo jiné tím reagoval na sérii vloupání do obydlí v obcích ve Středočeském kraji. Nyní tento návrh zákona dokončil a odevzdal ve čtvrtek 20. února 2020 do rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Nic tak nebrání tomu, aby o něm mohl Senát začít jednat.

„Stávající úprava nutné obrany je velmi stručná a obecná. Drtivá většina lidí proto váhá, zda se bránit a pak se modlit, aby narazili na osvíceného státního zástupce nebo soudce, aby nebyli odsouzeni za nepřiměřenou obranu. Tu jistotu za jednoznačných podmínek musí znát a mít ji už ze zákona. A to teď není. To se musí změnit,“ říká autor návrhu zákona senátor Zdeněk Hraba s tím, že podobný princip je zakotven v právním řádu nejen sousedního Slovenska, ale i Švédska, Irska a nově také Itálie.

Návrh podle senátora nemá suplovat práci policie a přenechávat starost o svoji bezpečnost pouze na občanech. „Policie nemůže být logicky všude a může zasáhnout až ex post, kdy to napadenému může být platné, jak mrtvému zimník. Navíc objasněnost loupeží se obecně pohybuje kolem 25 %,“ dodává senátor Hraba.

Zavedení principu Můj dům, můj hrad podporují také starostové, jejichž obcí se řádění gangu lupičů dotklo nejvíce. „Pokud někdo vstupuje do cizího domu páchat trestnou činnost, měl by vědět, že jeho majitel může svůj majetek po právu bránit a pachatel tak může přijít k újmě na zdraví. Možná by si to řada zlodějů dvakrát rozmyslela,“ říká k návrhu Pavel Smutný, starosta Jesenice, kde došlo v posledních měsících k několika vyloupením domů.

„Stávající zákon chrání pachatele a umožňuje, aby byl při neuznání nutné obrany i odškodněn. Ale byl to on, kdo porušil pravidla a vniknul do cizího obydlí. Proto musí právo stát jednoznačně na straně napadeného,“ zdůvodňuje svoji podporu návrhu senátora Hraby starostka Mnichovic Petra Pecková, která byla jednou z iniciátorek Petice za řešení nedostatku policistů adresované ministru vnitra Hamáčkovi.

„Jsem přesvědčen, že tento návrh najde v Senátu širokou podporu a vyšleme tím jasný signál, že stojíme na straně těch, kteří chtějí bránit své životy, životy blízkých a svá obydlí,“ říká na závěr senátor Hraba.

Celý návrh včetně důvodové zprávy najdete zde.