• senator@hraba.cz

Nedávno jsem napsal, že o novele pandemického zákona budu hlasovat v závislosti na definitivní podobě návrhu, v jaké vyjde ze Sněmovny. Nyní je to už jasné. Tuto sněmovnou schválenou novelu pandemického zákonu podpořit nemohu. Stejně tak, jako jsem nepodpořil celý pandemický zákon loni.

Proč jsem se tak rozhodl?

👉🏻 Vadí mi především, že pro projednání návrhu velmi pravděpodobně nebyly naplněny podmínky stavu legislativní nouze. Maximálně lze hovořit o nouzi časové, protože současně platný zákon je účinný pouze do konce února tohoto roku. Minimálně od října minulého roku se vědělo, že bude potřeba účinnost zákona prodloužit. Neudělalo se pro to nic a novela se začala připravovat jen pár týdnů před konce účinnosti zákona. To by se stát nemělo, zvláště při řešení tématu, které se ukázalo velmi citlivé pro část veřejnosti. A vůbec nehraje roli, že ona citlivost je zjevně přehnaná.

👉🏻 Zákon neprošel řádným připomínkovým řízením. Zásadní pozměňovací návrhy byly do systému „nahrány doslova za 5 minut 12“. Ministerstvo zdravotnictví, bohužel nikoli poprvé, v přípravě návrhu zákona naprosto selhalo. Zjevné a často úmyslné nepravdy, které o návrhu zákona před jeho projednáním v části veřejnosti kolovaly, nikdo nevyvracel a neuváděl na pravou míru, přestože se z návrhu zákona, přesněji řečeno z laických představ o návrhu zákona, stal pro část společnosti červený hadr. Je přitom lhostejné, že agresivní aktivisty z principu nelze argumenty nikdy přesvědčit. Vyvracení hlásaných nesmyslu mělo význam pro onu mlčící a třeba pochybující většinu. V posledních dnech přitom každý mohl vidět, co radikální menšina odpůrců zákona na veřejnosti předvádí. Jsem přesvědčen, že projevy jiného názoru, které jsou jistě legitimní, by nikdy neměly nabývat forem, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem.

👉🏻 Pozměňovacím návrhem nově doplněná možnost přezkoumávání izolace či karantény bude zřejmě vyvolávat domněnky, že podaná námitka proti takovému opatření má odkladný účinek. Není to samozřejmě pravda, ale vzhledem k dobře představitelným konfliktním situacím mělo být v zákoně uvedeno výslovně, že podaná námitka nemá odkladný účinek, že neznamená, že se dotyčného nařízená izolace netýká a že musí být v izolaci či karanténě až 3 dny než bude námitka vyřízena.

👉🏻 Myslím si, že si náš právní řád zaslouží obecné nástroje, jak zvládat i v budoucnu potenciální epidemie (a to i proto, že už teď je znám další nově identifikovaný NeoCov). Novelizovaný pandemický zákon by však takovou ambici neměl. On název „pandemický“ zákon je vlastně zavádějící, protože se netýká opatřeních pro zvládání pandemií vůbec, ale jen a pouze pandemie COVID-19.

Takže doufám, že v průběhu následujících měsíců připraví ministerstvo zdravotnictví v řádném procesu takové obecné nástroje a většinové veřejnosti, která je přístupná argumentům, je také řádně odůvodní. Celou debatu o novele pandemického zákona bohužel provázela místy až nebezpečná hysterie, plno lží a zjevně účelově šířených nepravd o návrhu. Ty jsem se snažil opravovat zde. Opakuji, že pro tvorbu právních předpisů je vyhrocená atmosféra velmi nepříznivým prostředím a že vždy je nutné, aby zaznělo, jak je to ve skutečnosti, o co ve skutečnosti jde.

A ještě na závěr:

Myslím, že není nutné na to spěchat, když sama vláda teď mluví o zmírňování opatření a zrušení stavu pandemické pohotovosti. Je velmi pravděpodobné, že vlna omikronu bude passé ještě dříve, než novela nabude účinnosti