• senator@hraba.cz

S kolegy ze senátorského klubu Starostové a nezávislí dnes odesíláme Ústavnímu soudu vlastní návrh na zrušení zákona zavádějícího dodatečné zdanění finančních náhrad v rámci tzv. církevních restitucí.

Celý náš návrh najdete zde.

Oznámili jsme tento záměr už po prvním schválení zákona o „zdanění církevních náhrad“ Poslaneckou sněmovnou v lednu tohoto roku.

Tady jsou naše důvody:

👉 Stojíme si za tím, že návrh na zrušení zákona Ústavnímu soudu může a musí být odůvodněn pouze neústavností zákona, porušením Ústavy, Listiny základních práv a svobod či mezinárodních úmluv, a nikoli ideologickými důvody.

👉 Ústavní soud nemůže nyní posuzovat, zda výše náhrad poskytnutých církvím a náboženským společnostem je či není přiměřená, protože tato výše náhrad již byla

stanovena zákonem a navíc byla promítnuta do soukromoprávní podoby, do smluv uzavřených mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi.

👉 Z hlediska ústavně-právních důvodů pro zrušení předmětného zákona totiž vůbec nejde o obranu církví a vůbec nejde o to, zda, kdy a kým byly církve pronásledovány a poškozeny a v jaké výši mají dostat náhrady. To řešily různé státy různě a u nás to definitivně vyřešil zákon o poskytnutí náhrad církvím a společnostem přijatý již v roce 2012 a v návaznosti na něj smlouvy uzavřené mezi státem a církvemi. Proto nemá smysl se k tomu nyní znovu vracet v odůvodnění návrhu na zrušení zákona o dodatečném zdanění náhrad. To by totiž byla argumentace na stejné úrovni, jakou použili právě předkladatelé zákona o zdanění náhrad. A to je pro nás nepřijatelné. Podle mého názoru to ostatně není ani v zájmu samotných církví a společností, protože pro svůj společenský význam a respekt vůbec nepotřebují stále nějaké politické ochránce a obránce.

👉 Co ale potřebují zdaleka nejen církve a náboženské společnosti, ale celá společnost, je důvěra v právo, důvěra v právní stát, důvěra v legitimní očekávání, že všichni,

včetně a zejména státu, budou dodržovat a respektovat přijaté zákony a smlouvy na základě zákona platně uzavřené. Pořád si kladu otázku: kdo bude další, kdo se státu znelíbí, a stát si na něj posvítí?

A právě proto, že zákon zavádějící zdanění církevních náhrad uvedená elementární očekávání zásadně porušuje, podáváme návrh na jeho zrušení.

Na jeho přípravě jsme spolupracovali s Dr. Stanislavem Balíkem, který je jednou z největších kapacit v oblasti práva v naší zemi, a také celých 10 let byl sám soudcem Ústavního soudu, takže ví, jaký postup zvolit, aby náš návrh pro soud přijatelný.

Jsem si jistý, že náš návrh je odůvodněný přesvědčivou právní a ústavněprávní argumentací a nikoli exkurzemi do vzdálené historie, či argumenty více či méně ideologické povahy.

Chceme totiž, aby očekávané rozhodnutí Ústavního soudu mělo zásadní obecný význam ochrany všech občanů a organizací před svévolí státu a nikoli jen význam finanční pro náboženské právnické osoby.