• senator@hraba.cz

Současná krize je pro všechny těžká, někteří se kvůli ní mohou dostat i do problémů s placením nájmů. Ministerstvo pro místní rozvoj chce tyto problémy řešit metodou přehazování horké brambory - přehodit problém na druhé a myslet si, že je tím vše vyřešeno.

Bohužel se tím nic nevyřeší. Já mám ale poměrně jednoduché řešení, které neohrozí ani nájemce, ani pronajímatele.

Ale nejdřív vám řeknu, v čem považuji tento zákon za úplně špatný:

▪ PŘENOS FINANČNÍCH PROBLÉMŮ Z NÁJEMCE NA MAJITELE

Jak jsem psal, návrh zákona pouze přehazuje finanční následky krize z nájemníka na pronajímatele. Spousta majitelů a pronajímatelů bytů, kteří si byt pořídili na hypotéku jako alternativu nejisté penze, by se snadno mohla dostat do finančních problémů. Splatnost nájemného je u nájmů na dobu určitou až v prosinci 2020.

▪ ZÁKON MŮŽE BÝT SNADNO ZNEUŽIT

Na to, že byl někdo postihnut dopady boje s koronavirem, se díky aktualni dikci zákona může „vymluvit“ prakticky každý. Nemožnost podat výpověď pro neplacení nájemného až do 30. července 2020 může reálně využít mnoho nepoctivých nájemníků.

▪ NESPRAVEDLNOST PRO NÁJMY NA DOBU URČITOU KONČÍCÍ V OCHRANNÉ DOBĚ

Pokud je ve smlouvě dohodnuto, že smlouva končí třeba 30. června 2020, pak návrh znamená, že nájemce může zaplatit nájemné až v prosinci 2021.

▪ VRÁTÍ-LI SE SCHOPNOST NÁJEMCE PLATIT, MUSÍ SE PRONAJÍMATEL DOMÁHAT ZRUŠENÍ OMEZENÍ

Zákon sice dává pronajímateli právo se domáhat po konci nouzového stavu zrušení omezení jeho vlastnických práv a ukončení nájmu, ale pokud to nebude nájemce chtít, tak se musí pronajímatel obrátit na soud, byť by ho to existenčně ohrožovalo. Je velmi pravděpodobné, že se soud potáhne desítky měsíců.

A JAKÉ JE TEDY MÉ ŘEŠENÍ?

👉🏻 Nájemce v problému by dostal spolu s pronajímatelem možnost požádat stát o poskytnutí bezúročného úvěru na nájemné. Splatnost úvěru by byla 30. června 2021. Nájemce to zachrání, pronajímatele finančně nesejme a státu neublíží.

Zákonem se budeme zanedlouho zabývat v Senátu, kde tento návrh operativního a férového řešení představím.