• senator@hraba.cz

V prosinci se poprvé pod mým vedením sešla senátní Komise pro Ústavu. Naše Ústava je účinná téměř 28 let a během té doby byla několikrát měněna, bohužel ne každá změna však byla posunem k lepšímu. Proto by u změn ústavního pořádku mělo platit pravidlo dvakrát měř, jednou řež.

Na komisi jsme se zabývali prioritami na další dva roky: mezi ty řadím s ohledem na aktuální krizi precizaci ústavní úpravy krizových situací, a to ať už pro případ živelných nebo zdravotních katastrof. Dalším tématem bude i modernizace jednacího řádu Senátu a prodloužení lhůty, během které se může horní komora návrhy zákonů zabývat.

V současnosti je v projednávání 17 návrhů na změnu ústavního pořádku. Nejvíce z nich se týká možnosti zavedení celostátního referenda nebo ústavní ochrany vody. Spolu s ostatními jsem předložil také návrh na rozšíření Listiny základních práv a svobod o právo na obranu života i se zbraní v ruce.

Může se stát, že poslanci zvolení v příštím roce budou na změny Ústavy nahlížet jinak. Ať už se ústavní priority poslanců posunou po volbách jakýmkoliv směrem, věřím, že Senát bude i nadále pečlivě vykonávat svoji roli strážce našeho ústavního pořádku.