• senator@hraba.cz

Práce v senátu

Jsem ombudsmanem obyvatel Benešovska a Říčanska

Od října 2018 jsem senátorem za volební obvod 41 - Benešov. Do tohoto obvodu patří celý okres Benešov a části okresů Praha-východ a Praha-západ.

Obvod č. 41 - seznam obcí

24

senátních schůzí

94.37

účast na hlasování

11

zpravodaj
návrhů zákonů

23

mnou navržených změn
zákonů přijato Senátem

Od roku 2018 dohlížím v Senátu na kvalitu přijímaných zákonů

Jsem členem senátorského klubu Starostové a nezávislí, který je se svými devatenácti členy největším senátorským klubem. Pracuji ve dvou senátních výborech - ústavněprávním a mandátovém a imunitním. Jsem také členem senátní komise pro Ústavu a parlamentní procedury.

Jak jsem hlasoval

6

prohlídek Senátu
pro studenty a seniory

52

návštěv obcí v mém
obvodu

35

jednání výborů,
podvýborů a komisí

1

zorganizoval jsem jednu
občanskou petici

Jsem mostem mezi obcemi a Senátem

Snažím se účelně propojit své bohaté zkušenosti z obecních i krajských zastupitelstev s prací v Senátu. Vím, co občany na nejnižší úrovni zastupitelské demokracie pálí a snažím se to změnit.

Obvod č. 41 - seznam obcí