Moje priority

Jmenuji se Zdeněk Hraba a narodil jsem se v roce 1975.

 

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a také Vysokou školu ekonomickou v Praze.

 

V letech 2004 až 2018 jsem působil jako odborný asistent na Katedře národního hospodářství Právnické fakulty Univerzity Karlovy, posledních sedm let jako tajemník této katedry.

Od roku 2004 pracuji jako advokát. 

Od roku 2010 do roku 2018 jsem působil v radě města Říčany - z toho 4 roky v pozici 1. místostarosty.

V roce 2016 jsem byl zvolen zastupitelem Středočeského kraje. V roce 2017 pak kolegy zastupiteli zvolen i předsedou zastupitelského klubu STAN ve středočeském zastupitelstvu.

Mandátu středočeského zastupitele jsem se vzdal v listopadu 2018 v souvislosti se zvolením senátorem.

Jasné a přehledné zákony

Jako advokát a učitel na právnické fakultě vím, jak psát smysluplné zákony tak, aby právních norem byl opravdu jen nutný počet a rozsah. Pochybnosti o užitečnosti řady právních norem a komplikovanost právního řádu vedou k neúctě k právu a k jeho nedodržování někdy i v rozhodovací činnosti orgánů státu.

 

Nedobré právní normy komplikují a ztěžují život nejen obyvatelům, ale i samotným městům a obcím a ničí víru ve spravedlnost a právní jistoty.

Ústava a její ochrana

Ústava je zcela zásadní dokument. Základní zákon státu. V současné době se objevuje mnoho nedomyšlených, uspěchaných a účelových návrhů na úpravu české ústavy.

 

Budu tím, kdo bude vždy trvat na tom, že případné změny ústavy a jejich možné dopady je nutné pečlivě odůvodnit, odborně prodiskutovat a nalézt co nejširší konsenzus tak, aby naše ústava odpovídala potřebám celé naší společnosti a době, ve které žijeme.

Pomoc místní samosprávě

Mám zkušenosti z místní samosprávy, které jsem načerpal ve vedení města Říčany

a v zastupitelstvu Středočeského kraje.

 

Vím, že činnost Senátu a zákony, které se tam spolutvoří, ovlivňují chod krajů a všech měst a obcí. Řadu rozhodnutí je také potřeba dělat společně na všech úrovních – obecní, krajské i celostátní. V tomto bych rád využil svých zkušeností a stal se tím, kdo tento dialog dokáže zprostředkovat a pomůže nalézat ta nejlepší možná řešení.

SLEDUJTE MĚ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • Instagram Clean Grey

© 2019. Zadavatel: STAN / zpracovatel: Patrik Kuba